ცოდნა ძალაა
ფინანსური განათლება დაგეხმარება სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში
ჩვენი გვინდა მოგიყვეთ:
bulletფინანსებზე;
bulletსაბანკო სექტორზე;
bulletრისკებზე
bulletფინანსურ სიახლეებზე
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის ის განაკვეთი, რომელშიც გათვალისწიებულია სესხის გაცემასთან და მის შემდგომ მომსახურებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი, მაგალითად სესხის გაცემის, გირაოს შეფასების, იპოთეკით დატვირთვის, დაზღვევის, ყოველთვიური მომსახურების საკომისიოები.
ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი
ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი, არის საპროცენტო განაკვეთი რომელშიც არ არის გათვალისწინებული სესხის გაცემასთან და მის შემდგომ მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯები

ბლოგი