ჩვენს შესახებ
თქვენი მეგობარი პლატფორმა
მიზანი
შევქმნათ ისეთი ციფრული საბანკო გარემო, სადაც მომხმარებელს საშუალება ექნება ერთი განაცხადის პრინციპით მიიღოს რამოდენიმე ბანკის შეთავაზება და აირჩიოს საუკეთესო
მისია
გავამარტივოთ საკრედიტო პროდუქტებზე წვდომა და დავეხმაროთ ადამიანებს ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში.
რატომ შეიქმნა რანკო?
რანკოს შექმნას ორი ძირითადი პრობლემა უდევს საფუძვლად:
პირველი - დროში გაწელილი სესხის აღების პროცესი
მეორე - მომხმარებლის მხრიდან არაინფორმირებულად მიღებული გადაწყვეტილება
რანკო აღნიშნულ ორ პრობლემას მარტივად აგვარებს - ერთი, არ გიწევს სხვადასხვა ბანკებში პროცენტების მოძიება და განაცხადის შევსება,
ამას რანკოზე ერთი განაცხადით აკეთებ.
მეორე, იღებ ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას, რადგან ხედავ თუ რომელი ბანკი რა პროცენტში გთავაზობს სესხს.
რატომ უნდა ენდო რანკოს?
რანკოს ნდობის მთავარი მოტივი მის სამართლიან ბიზნეს მოდელში მდგომარეობს. რას გულისხმობს ეს უკანასკნელი? - ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ბანკისგან თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისგან აიღებ სესხს, შესაბამისად იმის ინტერესი არ არსებობს რომელიმეს მიმართ მიკერძოება გამოვიჩინოთ.
რა ინტერესს და მოგებას იღებს რანკო?
რანკოს პლატფორმის გამოყენება მომხმარებლისთვის სრულიად უფასოა. საკომისიოს ვიღებთ ბანკისგან ან მიკროსაფინანსო ორგანზაციისგან მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თანამშრომლობა შედგება და სესხი დადასტურდება. მთავარი მიზანია მომხმარებელმა ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს და საუკეთესო პირობებით აიღოს სესხი, რათა გადახდაც მარტივად შეძლოს.